ការដាក់ពាក្យ

Butcher Shop

ហាងសាច់អាំង

Convenience Store

ហាងងាយស្រួល

Supermarket

ផ្សារទំនើប

Kunden am Obst- und Gem黶estand (Mercat de St. Josep (Boqueria), Ramblas, Barcelona, Spanien)

ហាងលក់បន្លែ និងផ្លែឈើ

ហាងលក់បន្លែ និងផ្លែឈើ
ប្រសិនបើអ្នកជាហាងលក់ផ្លែឈើ និងបន្លែ យើងសូមណែនាំថាអ្នកអាចប្រើផលិតផលខាងក្រោមបាន។